varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varberg står sig bra i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet

13 januari 2015Kommunen

Kommunens Kvalitet i Korthet beskriver kvaliteten på kommunens verksamheter inom fem områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Se Varbergs resultat från mätningen i den nyss släppta första versionen.

Mer än 200 kommuner ingår i mätningen som leds av Sveriges Kommuner och Landsting. Vi kan bland annat glädjande läsa att Varberg hamnar på plats 22 utifrån hur medborgarna ser på sin kommun som en plats att bo och leva på. Medborgarna uttrycker också att man har bra insyn och inflytande över kommunens verksamhet. Men det finns också områden som kan förbättras. Varberg hamnar till exempel något under medelvärdet gällande hur trygga medborgarna känner sig i kommunen. Ta del av rapporten i sin helhet nedan.


Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet för 2014PDF (pdf, 6.5 MB)

ikon

Nyheter