varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-05-04

Var med och namnge Trönninge nya idrottscentrum!

I anslutning till den nya Trönningeskolan ska det byggas ett
idrottscentrum som ska kunna nyttjas av både elever och allmänhet.
Idrottscentrumet kommer att innehålla friidrottshall, gymnastikhall och
skolidrottshall. Men vad ska det heta?

Du kan vara med och bestämma, skicka in ditt förslag till kfn@varberg.se senast 31
maj. En jury som består av politiker och tjänstemän väljer ut tre förslag, av
vilka kultur- och fritidsnämnden väljer ett, som sedan fastställs av kommunstyrelsen
efter sommaren. Juryn har fri prövningsrätt och möjlighet att komplettera
inkomna förslag.

Kultur- och fritidsnämnden

ikon

Nyheter