varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-09-03

Varningssignalen VMA testas

Måndagen den 3 september klockan 15:00 testas VMA-signalen. VMA betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna eller informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara eller störningar i samhället.

VMA kan meddelas genom lokalradion, som utomhuslarm eller som larm till din telefon i form av samtal eller sms.

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. Vid Faran Över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. VMA-signalen kan kompletteras med information via telefon och sms.

När och hur ofta testas signalen?

VMA testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.