varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-09-18

Vi tar ned döda riskträd

Just nu pågår ett arbete med att ta ned ett stort antal döda träd runtom i kommunens stadsnära skogar. Det handlar om träd som inte klarat den påfrestande torkan och som nu utgör en risk.

Furubergsskogen

Drönarbild: Varbergs kommun 2019

Fjolårets långa torka gjorde att en mängd träd blev försvagade, vilket har bidragit till att de inte klarat av att stå emot även årets torka. Det har resulterat i ett stort antal döda träd, vilket märks i de stadsnära skogarna. Det som är tydligt är att det inte bara är någon enskild trädart som drabbats, utan det gäller alla trädslag.

Vissa platser prioriteras
Nu pågår ett arbete med att ta ner träd som utgör en risk. Fällningen sker i Brunnsbergsskogen, Påskbergsskogen och Furubergsskogen och prioriteras utmed stråk där människor rör sig dagligen, exempelvis gång- och cykelvägar, stigar och motionsspår. Övriga döda träd tas bort så småningom men är inte lika prioriterade.

Samtidigt pågår ett arbete med planering av framtida åtgärder, exempelvis återplantering, som behövs för att de stadsnära skogarna fortsatt ska kunna vara rekreationsområden med en mångfald av växter och djur.

Undvik fällningsområden
Med tanke på säkerheten är det viktigt att respektera skyltning och avspärrning och att undvika att gå eller springa i arbetsområden där fällning görs.