varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vi vill gärna veta hur du reser

26 februari 2014Kommunen

Resvaneundersökning 2014

I samverkan med Varbergs kommun skickar Region Halland tillsammans med Trafikverket ut en enkät med frågor om resvanor till boende i Halland.


Mellan den 10:e och 23:e mars får 15 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 - 84 år i Varbergs, Falkenbergs, Hylte och Laholms kommuner resvaneundersökningen i brevlådan.


Undersökningen innehåller frågor och en resdagbok som ska fyllas i utifrån ett specifikt mätdatum som står angiven på undersökningen.


Undersökningen mäter och ger svar på hur hallänningarna reser, med vilket färdsätt, när resorna görs, vart resorna går och varför man genomför resan.


Om du har fått undersökningen, är ditt svar viktigt för oss. Resultatet blir underlag för planering och beslut för framtida gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar i Halland.

Resultatet beräknas vara klart och presenteras i juni 2014.


I slutrapporten finns också resultatet från resvaneundersökningarna i Halmstad- och Kungsbackas kommun som nyligen har genomfört sina undersökningar. På så sätt får man ett underlag som representerar hela Halland. 


Kolla i posten och var med och påverka ditt Halland!

ikon

Nyheter