varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Webbplats ger hjälp att jämföra skola och gymnasieprogram

17 mars 2014Kommunen

Skolverket har lanserat Välja skola, en webbplats som ska hjälpa elever och föräldrar att jämföra olika skolor och gymnasieprogram.

Skolverkets webbplats Välja skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan elever och föräldrar jämföra skolors kvalitet och resultat, bland annat genom uppgifter om betyg, provresultat och lärare. Det finns uppgifter för alla grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Den del av webbplatsen som handlar om gymnasieskolan är dock fortfarande under utveckling.


Skolverkets utvärderingar och Skolinspektionens tillsyn visar att skolor skiljer sig åt när det gäller hur väl de nationella målen uppfylls. Resultaten på nationella prov ser olika ut mellan skolor och elevernas betyg skiljer sig åt. Oavsett vad orsakerna är till att skolorna skiljer sig åt ska skolan erbjuda bra undervisning och en trygg miljö för eleverna. Välja skola är ett sätt att synliggöra både likheter och skillnader så att du som elev eller förälder lättare ska kunna jämföra skolor.


På webbplatsen hittar du också exempel på frågor som du kan ställa till de skolor du är intresserad av inför ditt val av skola.

ikon

Nyheter