varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-29

100 hål ska värma och rena marken

Med början i maj ska 100 hål för värmeelement borras i marken intill kvarteret Renen när etapp 2 av saneringsarbeten drar igång.

Start av sanering i kvarteret Renen

I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Saneringen av den gamla industrifastigheten fortsätter nu i en andra etapp, för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas i marken.

Med början i maj och fortsatt under sommarmånaderna kommer cirka 100 hål borras i marken till ett djup av cirka 50 meter. Efter borrningarna installeras långa värmeelement i cirka 70 av borrhålen med hjälp av en stor kran och tillhörande utrustning installeras ovan mark.

Från december 2019 till sommaren 2020 saneras området genom att marken värms upp och föroreningarna tas om hand via reningsanläggning och kolfilter. Metoden kallas termisk sanering. Under saneringsarbetena utförs regelbundna kontroller och skyddsåtgärder enligt ett kontrollprogram.

Saneringen ska utföras av företaget Veolia Water Technologies, som har stor erfarenhet av liknande projekt. De har till exempel sanerat i ett bostadsområde i Trollhättan där det tidigare legat en kemtvätt.

Så påverkas trafiken

Maskiner kommer att köra i området och borrningarna kommer att bullra dagtid kl. 07-19. Vägen Gamla kyrkbacken förbi kvarteret Renen kommer fortsättningsvis att vara stängd för all trafik under saneringen. Korsningen intill före detta Bullerbyns förskola och nya parkeringsplatsen är avstängd för biltrafik men gång- och cykeltrafik kan passera i området. Delar av parkeringsplatsen samt gång- och cykelvägen kan tillfälligt komma att stängas av vid vissa moment, till exempel vid installation av värmeelementen med lyftkran.

Mer om saneringen av kvarteret Renen