varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-11-20

Alla gallrade konstverk är nu sålda

Försäljningen av gallrade verk från kommunens konstsamling är nu klar, och alla 65 konstverk har fått nya hem.

Lottdragningen genomfördes måndag den 19 oktober då både första, andra och tredje plats slumpades fram för vart och ett av verken. I de fall konstverket avböjdes eller inte hämtades på utsatt tid av den som kom på första plats, gick möjligheten vidare till andra och tredje person i ordningen.

Stort intresse för att köpa konstverk

Totalt hade 646 personer anmält sitt intresse för att köpa ett eller flera av konstverken. Lottdragningen gjordes slumpmässigt och proceduren dokumenterades noggrant och bevittnades av två personer.

Mer information om försäljningen av gallrade verk från kommunens konstsamling.