Sök

2021-02-23

Alla parter är överens - stationen ska byggas

Idag togs ett avgörande steg för att förverkliga en tågstation i Värö: kommunstyrelsens arbetsutskott godkände en avsiktsförklaring som ska tecknas mellan de parter som ska genomföra projektet.
- Jag är väldigt glad över detta! Ett stopp i Väröbacka betyder otroligt mycket för både Varbergs och Hallands utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

Stationen viktig för utvecklingen

Den kommande avsiktsförklaringen innebär att Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun är överens om att Värö station ska byggas och att kommunen kommer att finansiera projektet.

- Det här är en stor och viktig satsning som innebär att Varbergs norra delar kan fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. En utveckling som hela kommunen kommer att ha nytta av, säger Ann-Charlotte Stenkil.

En lång och komplex process

Att planera och bygga en station längs med Västkustbanan i Väröbacka är en komplex process som tar tid. Flera aktörer med olika ansvar ska samverka och de ingående delarna måste göras stegvis. Varbergs kommun har länge velat se en station i Värö, och sedan 2017 är man överens med Trafikverket och Region Halland om att planera för en sådan. Med den nya avsiktsförklaringen tas steget mot ett genomförande.

- Det känns väldigt bra att få avsiktsförklaringen på plats, det ger oss bra förutsättningar att fortsätta arbetet med att förverkliga stationen, säger Varbergs kommuns samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

På väg in i nationell plan

Ett projekt av Värö stations storlek måste finnas med i den nationella planen för transportsystemet, så att Trafikverket ska kunna säkerställa att de har resurser att genomföra det. Avsiktsförklaringen är en viktig del av det underlag som behövs för att få med projektet i den nya nationella planen.