varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2019-10-15

Anhörigstödet

Inbjudan till samtalsgrupper

Människor samtalar i grupp

Anhörigstödet bjuder in till samtal i grupp för dig som är anhörig till någon med ätstörning eller har barn/ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer och anmäl dig på anhörigstödets sida