Sök

2021-06-07

Annorlunda platsbesök för tävlande arkitekter

I dagarna genomfördes ett annorlunda platsbesök i vår stad. Fjorton arkitekter från olika länder guidades längs med Trädlyckevägen och Håstens torg, för att få en bättre bild av området som kommunen vill utveckla. Men det var bara två av besökarna som var på plats, övriga deltog via länk.

Kollegor från Varberg kommun i området

Den digitala guidningen av tävlande arkitekter började på Håstens torg. Ett team bestående av Maria Söderlund (stadsarkitekt) Kristina Hellerström (mark- och exploateringschef) Frida Eriksson (samhällsplanerare) och Johan Thein (exploateringsstrateg) höll i platsbesöket.

Tävlingen för unga arkitekter, Europan 16, pågår för fullt och Varberg är en av de städer som erbjuder ett område att utveckla. På temat ”gestaltad livsmiljö” ska de tävlande ta fram idéer och förslag på hur Trädlyckevägen och dess närmaste omgivning kan utvecklas till ett stadslivsstråk.

Uppleva platsen på distans

Tydliga tävlingsunderlag i form av kartor,
uppdragsbeskrivning och avgränsningar, har
tagits fram för samtliga tävlingsområden.
För att få en bättre känsla för platsernas särskilda förutsättningar, erbjuds de tävlande också att delta i guidade platsbesök. För Maria Söderlund, stadsarkitekt, och Kristina Hellerström, mark- och exploateringschef, blev det en kreativ utmaning att genomföra besöket med de restriktioner kring resor och folksamlingar som gäller nu.

- Vi fick tänka helt nytt. På ett platsbesök ska man kunna se sig om och uppleva miljön, samtidigt som man kan ställa frågor om det man är nyfiken på eller undrar över. Men nu fick vi hitta en lösning som skulle funka oavsett om man befann sig med oss i Varberg eller någon helt annanstans i Europa, berättar Kristina.

Varbergsteamet landade i att man skulle filma och livesända området under en promenad, samtidigt som själva samtalet fördes i ett digitalt mötesrum.

Kvinna som pekar på området

Det livesända platsbesöket krävde en del förberedelser av teknik och bildvinklar. Stadsarkitekt Maria Söderlund provfilmar längs med Trädlyckevägen.

Livesänd vandring med avstånd

Platsbesöket började på Håstens torg, för att sedan fortsätta i en två timmar lång vandring längs med Trädlyckevägen.

- Allt flöt på bra! Jag fokuserade på att filma och berätta, medan de andra i teamet fångade upp frågor och tog hand om de gäster som var med fysiskt. Det blev en ”walk through the site” med avstånd där vi stannade till på ställen som kändes viktiga att lyfta fram, berättar Maria.

De fjorton arkitekter som deltog i platsbesöket, var intresserade och ställde frågor kring möjligheter och avgränsningar.

- Någon undrade till exempel kring vad som kunde rivas och byggas nytt, medan en annan ville få en bättre uppfattning kring hur grönområdena får påverkas. De konstaterade också att det finns gott om utrymme för bilar i området, säger Kristina.

Från barriär till stadslivsstråk

Idag ligger Trädlyckevägen som en barriär mellan olika bostadsområden. De grönområden som omger vägen är utsatta för buller och inte så trivsamma att vistas inom. Samtidigt finns det viktiga naturvärden som fungerar som ekosystemtjänster där, och dessa vill kommunen ta tillvara och förstärka. Med omvandlingen vill kommunen också stärka Håstens torg som stadsdelstorg och möjliggöra för fler att ha ett välfungerande vardagsliv med service i området.

- Vi hoppas på många kreativa och spännande idéer från de tävlande! Den stora utmaningen ligger i att utforma miljön så att det blir lätt att ta sig till centrum på olika sätt, samtidigt som området blir ett levande stadslivsstråk. Därför ser vi särskilt fram emot förslag på nya, innovativa mobilitetslösningar som funkar för helheten. Vi vill också se en genomtänkt och välgestaltad miljö där man förtätar med ny bebyggelse på rätt platser, så att de gröna värdena vidareutvecklas, säger Maria.

Händer i tävlingen framåt

De tävlande har fram till september på sig att ta fram förslag på hur gatan och dess närområde kan utformas så att miljön blir både funktionell, trivsam och gestaltad på ett bra sätt. Därefter kommer en jury att bedöma bidragen och utse vilka som är bäst.

Vill du veta mer om den internationella arkitekttävlingen Europan? Kika gärna in på Europan Europas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats!

ikon

Nyheter