Sök

2022-03-01

Ansök om skolskjuts idag – Vad du behöver veta!

En elev som har långt avstånd, eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från förskoleklass och grundskolan på ett säkert sätt, kan få kostnadsfri skolskjuts. Nytt inför läsåret 22/23 är att alla som har behov ska ansöka.

Tecknad bild på barn vuxna och en buss

Inför läsåret 22/23 ska alla elever som anser sig vara i behov av skolskjuts ansöka om detta. Det är en förändring jämfört med tidigare där elever som uppfyllt avståndskraven fått skolskjuts med automatik.

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass till och med årskurs 3
- 3 km för elev i årskurserna 4–6
- 4 km för elev i årskurserna 7–9
Vårdnadshavare kan också ansöka om skolskjuts av andra skäl.

- I ett snabbt växande Varberg med stor inflyttning av barnfamiljer behöver vi kontinuerligt anpassa oss utifrån nya förutsättningar och behov. Denna förändring, att alla om anser sig ha behov också behöver ansöka om skolskjuts, ger oss bättre förutsättningar att planera skolskjutsverksamheten utifrån det faktiska behovet, säger Johan Berntsson, grundskolechef på förskole- och grundskoleförvaltningen.

Ansök redan idag och senast den 15 april för att vi ska kunna garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart. Läs mer om de regler som finns gällande skolskjuts, och ansök på Skolskjuts | Varbergs kommun

ikon

Nyheter