varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-01-24

Antagen förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av Kommunstyrelsen och ska utgöra planeringsunderlag för kommande förtätning av Varbergs tätort. Strategin antogs av Kommunfullmäktige 19 december 2017.

Förtätningsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till förtätning inom Varbergs tätort och innehåller strategier och riktlinjer för förtätning i olika delar av staden.

Här hittar du mer information om förtätningsstrategin.