varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-02-05

Arbetscentrum bygger hinderbana för världsarvet Grimetons radiostation

Arbetscentrum, på Varbergs omsorg, har fått i uppdrag att bygga en hinderbana (för barn 6–10 år) för världsarvet Grimetons radiostation.

En skiss över en lekplats.

En skiss på hur hinderbanan är tänkt att se ut.

Människor framför en byggplats.

Deltagare, personal och projektledare poserar i en av delarna som ska ingå i den nya hinderbanan.*

- Det är glädjande att vi får göra det här. Det som vi gör här kommer många kunna ta del av, säger Johnny Johansson, som arbetar på Arbetscentrum som gruppledare.

Hinderbanan riktar sig till barn 6–10 år och ska vara både för lek och lärande. Familjer som besöker kan stanna längre och barn kan lära mer om radiostationen på ett lekfullt sätt. På Arbetscentrum arbetar personer med funktionsvariation på olika avdelningar. Och träavdelningen har nu fått detta unika projekt. Arbetet sker i samverkan mellan personal och deltagare.

Hinderbanan beräknas vara klar till sommaren 2020. Byggnationen är ett samarbete mellan Kultur & Fritidsförvaltningen och Arbetscentrum på Varbergs omsorg, Varbergs kommun samt NTS Mark & Fastighetsservice. Satsningen görs möjlig genom stöd av Sparbanksstiftelsen och crowd funding.

Personer på en arbetsplats.

Christoffer Claeson, Daniel Josefsson och Magnus Solberg är deltagare i projektet från Arbetscentrum.

*Bild 2 från vänster: Fredrik Bergström, arbetsledare vid NTS Mark & Fastighetsservice, Cornelia Magnusson, publikutvecklare vid Grimetons radiostation, Christoffer Claeson och Daniel Josefsson, från Arbetscentrums träavdelning samt Johnny Johansson och Johan Bowenius, gruppledare från Arbetscentrum.