Sök

2022-01-27

Arbetsmiljöverket bedömer att kommunen har uppfyllt kraven för att minska smittspridning i skolorna

Arbetsmiljöverket har i ett beslut den 26 januari 2022 bedömt att Varbergs kommun har uppfyllt kraven på att genomföra vissa åtgärder i arbetsmiljön för att minska smittspridning i skolorna.

Foto på en tom skolbänk

Ärendet inleddes i april 2021 och avsåg vilka undersökningar, riskbedömningar och åtgärder som förskole- och grundskoleförvaltningen genomfört under våren 2021 för att förebygga risken att personal och elever i grundskolan skulle bli smittade av covid-19.

I ett beslut från den 15 september 2021 ville Arbetsmiljöverket att vi skulle redovisa:

  • hur våra lokaler disponerades och hur många som kunde vistas i dessa, så att antalet personer anpassades till luftvolym och ventilation.
  • om det fanns lokaler eller arbetsmoment där avstånd inte kunde hållas till andra personer och hur verksamheten förändrades för att tillräckligt avstånd kunde hållas.
  • om det fanns arbetsmoment där personlig utrustning skulle användas och svara på i vilka situationer som andningsskydd skulle användas.

Under hösten har möten med Arbetsmiljöverket genomförts som följts upp av skriftliga kompletteringar, vilket nu har resulterat i att Arbetsmiljöverket bedömer att kommunen har uppfyllt kraven och valt att avsluta ärendet.

- Det är naturligtvis väldigt tillfredsställande att vi kunnat visa Arbetsmiljöverket att vi gjort och gör stora ansträngningar för att följa olika myndigheters rekommendationer för att minska risken att personal eller elever i skolan blir smittade av covid-19, säger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen.

ikon

Nyheter