Sök

2022-03-03

Arbetsmiljöverket vill se bättre arbetsmiljö för bussvakter

Varbergs kommun har mottagit ett beslut från Arbetsmiljöverket att genomföra ett antal åtgärder relaterat till bussvakters arbetssituation vid avlämnings- och upphämtningsplatsen på Bosgårdsskolan. Vi ska ha genomfört åtgärderna senast den 9 maj, annars föreläggs ett vite på 100 000 kronor.

Varbergs kommun logotyp

Arbetsmiljöverket vill att förskole- och grundskoleförvaltningen ska återkomma med hur vi undersökt och bedömt riskerna för ohälsa och olycksfall för bussvakt samt de arbetsuppgifter de utför.

Minst följande ska ingå i undersökningen:

  • Påkörningsrisker
  • Verbal konfrontation med bilister som bryter mot trafikreglerna och kör på avlämningsplats
  • Utföra arbetet i mörker
  • Stress och oro
  • Möjlighet att begära och att få snabb hjälp från andra arbetstagare med att utföra arbetsuppgiften
  • Kunskap/kompetens för arbetsuppgiften

Riskbedömningen ska göras skriftligt och det ska tydligt framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte, samt en handlingsplan där vi anger de åtgärder som vi gör för att förebygga ohälsa och olycksfall, när dessa ska vara genomförda och vem som är ansvarig. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

- Vi har under hösten i dialog med Arbetsmiljöverket, tagit fram riskbedömning och handlingsplaner där vi visat på hur vi har fokuserat på elevernas säkerhet samtidigt som vi genomfört ett antal åtgärder för att personalen som agerar bussvakt ska ha bästa möjliga förutsättningar och säkerhet.

Bland annat har de utrustats med varselkläder och vi har skapat rutin för att förstärka med flera medarbetare när så behövs. Vi informerar även regelbundet vårdnadshavare att stötta sina barn så de använder cykelbanor, förklarar Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen.

Samtidigt finns det ett antal faktorer som är svårare att lösa kortsiktigt, som att det saknas belysning och där platsens fysiska förutsättningar begränsar vad som är möjligt att genomföra.

- Vi fortsätter arbetet med möta arbetsmiljöverkets påpekanden där vi involverar andra delar i kommunen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning, avslutar Carina Uvenfeldt.

ikon

Nyheter