Sök

2021-09-15

Arbetsmiljöverket vill se fler åtgärder

Varbergs kommun har nu fått ett beslut från Arbetsmiljöverket utifrån ärendet om kompletterande riskbedömningar för att förebygga och undanröja risken att personal eller elever i grundskolan blir smittade av covid-19. Vi ska ha genomfört åtgärder senast den 31 oktober, annars föreläggs vi vite på 100 000 kronor.

Arbetsmiljöverket vill att vi skriftligt kompletterar våra undersökningar och riskbedömningar och tar fram förslag på åtgärder, genomför åtgärder och redovisar de åtgärder som inte kan genomföras direkt, vem som ansvarar för dem och när vi kontrollerar att de genomförts i en skriftlig handlingsplan.

Vad säger beslutet?

Följande krav ställs i beslutet:

  • Vi ska redovisa hur vi disponerar lokaler och hur många som kan vistas där så att antalet personer anpassas till luftvolym och ventilation. Vi ska svara på hur vi kontrollerar att inte maxantalet överskrids.
  • Vi ska redovisa om det finns lokaler eller arbetsmoment där avstånd inte kan hållas till andra personer. Vi ska svara på hur vi förändrar verksamheten för att undvika att tillräckligt avstånd inte kan hållas. Myndigheten rekommenderar till exempel att flytta verksamhet eller se över arbetsmetoder, scheman och rutiner.
  • Vi ska redovisa om det finns arbetsmoment där personlig utrustning ska användas och svara på i vilka situationer som andningsskydd ska användas.

Vi kan notera att Arbetsmiljöverket har tagit bort kravet på att hålla avstånd på 2 meter och istället skriver att avstånd ska hållas mellan människor.

- Vi behöver nu tid att analysera Arbetsmiljöverkets föreläggande och vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta för att uppfylla deras krav. Vi har under hela pandemin lutat oss mot information och stöd från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och det regionala smittskyddet, och gjort stora ansträngningar för att följa rekommendationer från dessa tre instanser. Samtidigt som vi kontinuerligt gjort riskbedömningar har vi också fått ta hänsyn till faktorer som att många elever lidit av distansundervisning och väga det mot risken för smittspridning i verksamheten, säger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen.