Sök

2019-06-13

Arbetsplatsambassadörer vid Varbergs kommun diplomeras

I veckan diplomerades arbetsplatsambassadörer med representanter från kommunens förvaltningar. Arbetsplatsambassadörerna utbildas och diplomeras löpande i kommunen med syfte att stötta, vägleda och ge verktyg till personal och arbetsplatser som väljer att ta emot praktikanter.

För ett öppnare arbetsliv

Arbetet med utvecklingen av att skapa ett öppnare arbetsliv märks tydligt när den sjätte gruppen arbetsplatsambassadörer diplomerades vid Stadshotellet och utgör därmed en stadig grupp arbetsplatsambassadörer.

Kommunen fortsätter arbetet med att utbilda ambassadörer

Arbetsplatsambassadörerna har för avsikt att arbeta med arbetsplatsens arbetsmiljö och underlättar arbetet med att introducera nya medarbetare/praktikanter och resulterar i fler arbetsplatser. Therese Vidlycke (till vänster på bilden ovan) och Maria Malmström (till höger) från arbetsmarknadsenheten leder utbildningen för ambassadörerna.

– Vi är otroligt stolta och glada över att få hålla i dessa utbildningar. Att vara en del av en kommun som satsar på den psykosociala arbetsmiljön, att skapa goda arbetsplatser, inkludering och mångfald. Att få möjligheten att lära känna så många fantastiska medarbetare runt om i Varbergs kommun ser vi verkligen som ett privilegium. Varbergs kommun kommer fortsätta satsningen på dessa utbildningar, nästa omgång startar i augusti. Vi kommer också lägga mycket resurser på att erbjuda påfyllnadskunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte för det nätverk av ambassadörer som vi nu har utbildat, säger Therese Vidlycke.

Varbergs kommun samverkar med Samordningsförbundet Halland (SFH) som utgörs av parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och länets sex kommuner, SFH:s uppdrag bottnar i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Bildtext:

Bakre raden från vänster:

Jenny Andersson (serviceförvaltningen), Hanna Nilzen Arnautovic (serviceförvaltningen), Carina Andersson (socialförvaltningen), Ulf Arnesved (hamn och gatuförvaltningen), Veronica Andersson (socialförvaltningen), Maarja Manuelsson (socialförvaltningen), Yvonne Axelsson (socialförvaltningen), Christina Johansson (serviceförvaltningen).

Främre raden från vänster:

Rasmus Gustafsson (serviceförvaltningen), Hanko Zell (kultur och fritidsförvaltningen), Carina Emilsson (serviceförvaltningen), Nathalie Karlsson (serviceförvaltningen), Madeleine (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen), Kerstin Ginstfeldt (Röda korset), Susanne Johansson (socialförvaltningen), Monia Abrahamsson (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen) Melinda Nilsson (Röda korset).

Saknas på bilden:

Odeh Abughariqane samt ytterligare två medarbetare på socialförvaltningen.