Sök

2022-09-26

Är du redo om krisen kommer? Lär dig mer under krisberedskapsveckan

Den 26-29 september kan du lära dig mer om krisberedskap på Varbergs stadsbibliotek. Under nationella krisberedskapsveckan arrangeras en rad föreläsningar och du kan träffa flera aktörer som jobbar med beredskapsfrågor.

Krislåda med mat och stormkök

Foto: Thomas Henrikson

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap för minst en vecka och kunna ordna med vatten, mat och värme. Löser du det?

Lär dig mer på stadsbiblioteket

Under nationella krisberedskapsveckan kan du bland annat träffa Räddningstjänsten Väst, Bilkåren, Lottakåren och Blå stjärnan som finns på plats på Stadsbiblioteket i Varberg för att berätta om krisberedskap. Försvarsutbildarna håller också i flera föreläsningar kring både civilt försvar, krisberedskap och omvärldsläget med angreppet mot Ukraina.

Program - Krisberedskapsveckan

Alla aktiviteter genomförs på Stadsbiblioteket i Varberg,

Måndag 26 september

Föreläsningar av Försvarsutbildarna:

  • 13.00-13.50: Civilt försvar inklusive livsmedelsberedskap
  • 14.00-14.45: Krislådan och personlig beredskap
  • 15.00-16.00: Omvärldsläget – angreppen mot Ukraina

Tisdag 27 september

  • 10.00-18.00 Bilkåren, Lottakåren och Blå Stjärnan på plats för att berätta om sin verksamhet och om krisberedskap.

Föreläsningar av Försvarsutbildarna:

  • 13.00-13.50: Civilt försvar inkl. livsmedelsberedskapen
  • 14.00-14.45: Krislådan och personlig beredskap
  • 15.00-16.00: Omvärldsläget – angreppen mot Ukraina

Onsdag 28 september

  • 10.00-16.00 Räddningstjänsten Väst pratar om hemberedskap.

Torsdag 29 september

  • 10.00-15.00 Räddningstjänsten Väst pratar om hemberedskap.

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris.

Arrangörer för aktiviteterna i Varberg är Räddningstjänsten Väst, Försvarsutbildarna, Civilförsvarsförbundet, Blå Stjärnan, Bilkåren och Svenska Lottakåren.