Sök

2022-11-11

Årets medarbetarpriser i Varbergs kommun – här är vinnarna

Varbergs kommun har idag delat ut sina medarbetarpriser Årets kreativa medarbetare, Årets värdskapare och Årets jämlikhetspris. 

De fyra vinnarna av Varbergs kommuns medarbetarpriser 2022, glada med blombuketter.

Helen Ungberg, Wassana Eriksson Buathong, Susanne Arvidsson och Pär Selander

Medarbetarpriserna lyfter fram personer som visar vägen mot kommunens vision genom att inspirera till nytänkande, framåtanda, kunskap, mod och ett inkluderande förhållningssätt.

  • Årets kreativa medarbetare är Susanne Arvidsson och Wassana Eriksson Buathong, undersköterskor och kollegor på Per Månsevägens äldreboende. De får priset för att de utmärkt sig i sina ansträngningar för att skapa en miljö med aktiviteter som inbjuder de äldre till att bidra med egna erfarenheter och kompetenser, uppleva nya saker och skapa nya kontakter och nätverk. Genom att tänka både gammalt, nytt och kreativt inspirerar Susanne och Wassana till en meningsfull vardag. 
  • Årets värdskapare är Helen Ungberg, jobbcoach på arbetsmarknadsenheten. Helen får priset för att hon möter alla med empati, intresse och en tro på att det aldrig är kört. Hon är också en fantastisk kollega och mentor som sprider värme på arbetsplatsen och ser till att alla trivs och är med.
  • Vinnare av Årets jämlikhetspris är Pär Selander, landskapsarkitekt inom offentliga rummet. Pär har under året bjudit in eleverna från grundsärskolan i ett dialogprojekt för att utforma en ny utsiktsplats på p-huset Briggen, där många av deras idéer blivit verklighet. Han har gjort en stor insats för en grupp ungdomar som sällan eller aldrig är med och påverkar i offentliga sammanhang. De har fått se att deras intellektuella funktionsnedsättning inte utesluter dem, eller gör deras åsikter mindre viktiga.

75 nominerade medarbetare

Alla kommunens medarbetare har under hösten kunnat lämna in nomineringar till medarbetarpriserna och totalt har 75 personer blivit nominerade. Vinnarna har utsetts av en jury där kommunens kommundirektör, personaldirektör, kommunikationschef och samhällsutvecklingsdirektör har ingått.