Sök

2022-05-02

Årets pristagare inom kultur- och fritidsområdet

Varbergs kommun delar årligen ut penningstipendier och hedersplaketter inom områdena kultur samt idrott och fritid. I år gick utmärkelserna bland annat till en bildkonstnär och till personer verksamma inom idrotterna mångkamp och ju-jutsu.

porträtt

Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år konstnären Ana Carolina Fleming för ett konstnärskap som under året inneburit både egen utställning och flera konstnärliga uppdrag. Genom sitt engagemang i KKV Varberg stöttar hon och lyfter gemensamma frågor inom bild- och konstområdet. Ana Carolina drivs av en stark vilja att sprida intresse och kunskap inom konst.

Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år Lars Grimbeck för hans värdefulla lokalhistoriska och litterära insatser där Lars Grimbeck under många års tid på en förtjänstfullt sätt i skrift spridit kunskaper om Varbergs och Hallands kulturhistoria.

Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år friidrottaren Doris Theander för hennes helhjärtade satsning mot att bli en av Sveriges bästa friidrottare i mångkamp. Trots sin unga ålder har Doris resultatmässigt tillhört Sverigetoppen de senaste åren och innehar flera SM-medaljer. Hon är också ungdomsledare och inspirerar barn och unga i Varbergs Gif Friidrott.

Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas i år Mikael Bengtsson för sitt brinnande engagemang i föreningen Ju-jutsu Fighting. Mikael är en eldsjäl som under många år lagt stora delar av sin fritid på att stötta barns och vuxnas intresse för sporten ju-jutsu. Hans erfarenhet och kunskap gör honom till en fantastisk ledare för både elitidrottare och motionärer.

Utdelningen av utmärkelserna sker under högtidliga former i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni.

Bildtext: Årets pristagare Lars Grimbeck, Ana Carolina Fleming och Mikael Bengtsson. Doris Theander kunde inte medverka vid tillfället och saknas därför på bilden.

ikon

Nyheter