Sök

2020-03-03

Avgifter och öppettider för Pingvinen beslutade i nämnd

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde, torsdag den 27 februari, togs beslut om vilka öppettider och avgifter som ska gälla i den nya badanläggningen.

Illustration exteriör ny anläggning på Håsten

Varje år tar kultur- och fritidsnämnden beslut om vilka taxor och avgifter som ska gälla i nämndens verksamheter, men i år är det lite speciellt i och med att taxan för en helt ny anläggning – Pingvinen– Varbergs is- och simarena – ska fastställas.

Alla ska få tillgång – hela året

Bland annat beslutade nämnden att Pingvinen ska vara i drift för aktiviteter under hela kalenderåret, alla dagar i veckan. Varje vecka ska anläggningen vara öppen för allmänheten minst 90 timmar för motion och 70 timmar för tillgång till aktivitetsbadet. Under sommarsäsongen då Simstadion är öppen får öppettiderna minska något, dock max med 20%. Det betonades också att verksamheten ska bedrivas så att personer med olika typer av funktionsvariationer kan nyttja anläggningarna.

Nya åldersintervaller för barn och unga

Dessutom togs beslut om nya åldersintervaller för barn och ungdomar; istället för en avgift för barn och unga (5-16 år) delas gruppen upp så det blir en avgiftsnivå för barn (3-11 år), och en för ungdom (12-17 år). Barn 0-2 år går in gratis. Det införs också grupprabatter, samt förmånligare pris för familjer med fler än två barn. En nyhet är att inträdet är rabatterat under måndag-torsdag 9.00-14.00, då anläggningen normalt har färre besökande. Årskortet på Pingvinen kommer även att gälla för inträde på övriga badanläggningar i Varbergs kommun.

Avgifter Pingvinen

Målgrupp

Entré mån-tors
9.00-14.00

Entré

12-kort

Årskort

Barn 0-2 år

0

0

0

0

Barn 3-11 år (i betalande vuxens sällskap)

40

50

500

900

Ungdom 12-17 år

60

70

700

1500

Motionssim vuxna

60

70

700

1900

Vuxna, hela anläggningen

90

120

1200

2900

Grupp 1 vuxen, 2 barn (tillkommande barn/unga 30 kr/person)


190Grupp 2 vuxen, 2 barn (tillkommande barn/unga 30 kr/person) 


290Tilläggsårskort, barn i samma familj, från barn nr 3
300

Tilläggsårskort, ungdom i samma familj, från ungdom nr 3
600


Slutgiltigt beslut kring kultur- och fritidsnämndens samtliga taxor och avgifter tas av kommunfullmäktige.