Sök

2021-05-27

Barn föreslår namn på ny väg

I dagarna röstade 108 förskolebarn om vad den nya gatan i Trönninge ska heta. Nu är deras förslag på namn på väg upp till kommunstyrelsen för beslut.

En av de nya gatorna i Trönninge kan få namn efter växten Trollsmultron som växer i området. Claudia Nilsson Becerra och Love Gardtman tog hjälp av barnen på Trönningebjärsvägens och Pilgläntans förskolor för att hitta det bästa namnet.

Sedan början av året gäller en ny detaljplan för området norr om Pilgatan i Trönninge, planen omfattar nya bostäder, grönområden och nya gator. När det var dags att namnge gatorna, såg projektgruppen en möjlighet att inkludera barns perspektiv i processen:
- Det ligger två förskolor inom det område som ska byggas ut, och barnen som går där gör ofta utflykter i närområdet och är bekanta med platsen. Vi ville att de skulle få vara med och
påverka, berättar planarkitekt Love Gardtman.

Namnen hämtade från växtriket

Att ta fram namn på nya platser och gator är en noggrann process, där namnen så långt som möjligt ska spegla vårt kulturarv och knyta an till den specifika platsen. Förslagen på namn tas fram av stadsbyggnadskontoret och beslutas därefter av kommunstyrelsen. Men den här gången tillfrågades också Trönningebjärsvägens och Pilgläntans förskolor om de ville vara med och låta barnen tycka till om vad en av de nya gatorna skulle heta.
- Personalen tyckte det lät spännande och tillsammans med dem kom vi fram till att alla barn mellan 3 och 6 år på de båda förskolorna skulle få vara med och rösta fram det bästa namnet. Idén var redan förankrad hos kommunstyrelsens arbetsutskott, så det var bara att köra, säger kartingenjör Claudia Nilsson Becerra.

Barnen fick välja på tre olika namn som alla har hämtats från växter i närområdet: Hakmossavägen, Trollsmultronvägen och Fågelbärsvägen.
- Vi tog fram ett par enkla affischer med bilder på växterna och lite kort fakta om varje växt. Personalen läste och berättade för barnen och lät dem sedan lägga lappar med det namn de föredrog i en låda, berättar Claudia.

Vad tyckte barnen?

Totalt 108 barn var med och röstade. Det namn som flest föredrog, och som nu kommer att skickas till kommunstyrelsen för beslut, var Trollsmultronvägen. Men även Fågelbärsvägen var ett populärt namn och kom inte långt efter. Så här kommenterar ett par av barnen hur de röstade och varför:
- Trollsmultronvägen lät godast!
- Jag röstade på Trollsmultronvägen, för jag gillar smultron!
- Jag tycker Fågelbärsvägen låter som en fin väg!
- Det låter så roligt med Fågelbärsvägen!

Både tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret och personal på förskolorna tyckte att det var roligt och funkade bra att involvera barnen.
- Det här är deras närområde, det känns bra att låta dem bli delaktiga i ett sammanhang de berörs av. Och eftersom det gick så smidigt, gör vi det gärna fler gånger, säger Love.

Nu ska förslaget på vad vägen ska heta först till kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande, därefter väntas kommunstyrelsen ta beslut.


Du som är nyfiken på vägens dragning, hittar Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3 (L113) Länk till annan webbplats. på varberg.se.

ikon

Nyheter