Sök

2022-04-01

Beslut i kultur- och fritidsnämnden: Veddige simhall ska finnas kvar

Under torsdagens sammanträde tog kultur- och fritidsnämnden beslut om framtiden för Veddige simhall. En enig nämnd beslutade att simhallen ska finnas kvar och drivas på lång sikt.

I samband med beslutet tog kultur- och fritidsnämnden del av den förstudierapport som genomförts, och kalkylen för vad en renovering skulle kosta.

- Vi blev glada när förstudien visade att byggnaden var i så pass gott skick, säger Lena Språng, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det gjorde beslutet ganska lätt att ta. När Varberg växer behöver vi även satsa på kultur- och fritidsanläggningar i kommunen.

Byggnaden i förhållandevis gott skick

Under hösten 2021 gjordes en gedigen förstudierapport för att undersöka skicket på Veddige simhall och vad en eventuell renovering skulle kosta. När rapporten blev klar var slutsatsen att byggnaden är i gott skick med tanke på sin ålder. Kostnaden för en renovering uppskattades till mellan 10 och 15 miljoner. Förutom själva renoveringen tillkommer även kostnader för drift. Även vissa kostnader för uppstart och förnyelse av inventarier kommer troligen att tillkomma.

Krävs ytterligare beslut i kommunfullmäktige

Innan en upphandling av renoveringen kan starta krävs beslut i kommunfullmäktige för att säkra all finansiering. När de besluten är tagna sätts en tidsplan för när Veddige simhall kan börja renoveras och när den kan öppna igen.