Sök

2020-09-29

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Sveriges regering meddelade den 15 september att besöksförbudet på landets boenden upphör 1 oktober. Regeringen och Folkhälsomyndigheten betonade samtidigt att alla besökare har ett stort ansvar för att hjälpas åt att förhindra smitta. Varbergs kommun har nu tagit fram rutiner kring besök, så att dessa även fortsättningsvis kan ske på ett säkert sätt.

- Det är glädjande att vi nu kan ta emot besök igen, både för våra äldre och anhöriga. Men det är viktigt att betona att Coronapandemin inte är över, även om det blivit bättre. Beslutet innebär en ökad risk för smittspridning och ställer stora krav på besökarna. Vi måste hantera besöken på ett sätt så att vi förhindrar att smitta kommer in på våra boenden, säger Anna-Lena Sellergren förvaltningschef på socialförvaltningen.

Alla behöver hjälpas åt – ett personligt ansvar

Gun Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, betonar också att ett stort ansvar kommer att ligga hos varje person som ska besöka sin närstående.

- För att det ska vara möjligt att ta emot besök och samtidigt förhindra smittspridning behöver alla hjälpas åt - att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man har symptom på Covid-19. Att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de anvisningar man, som anhörig, kommer få av kommunen kommer vara avgörande för om vi ska lyckas att förhindra smittspridning, säger Gun Andersson.

Säkra besök – om alla följer råden

Besöken kommer vara noggrant reglerade för att förhindra att smitta kommer in på boendet.

– Vi kommer bland annat att hålla ytterdörren fortsatt låst på våra äldreboenden, så att vi kan försäkra oss om att de besökare som kommer har bokat en tid och känner till säkerhetsåtgärderna. Som anhörig blir man sedan lotsad till att träffa sin närstående. Vi vill inte att vi får för många besökare samtidigt eller att anhöriga vistas ute i de gemensamma utrymmena så som tv-rum och kök, säger Gun Andersson.

Information till dig som anhörig

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är anhörig och vill boka besök på äldreboendet. Pdf, 33.8 kB. (Pdf, 33.8 kB)