Sök

2021-10-06

Bokning av tredje dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper

Region Halland har gått ut med information om att en tredje dos vaccin nu ska erbjudas till vissa grupper. Det gäller bland annat kunder på särskilt boende, inom hemtjänsten och hemsjukvården.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin till följande grupper:

  • personer som är 80 år och äldre
  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)

Den tredje dosen rekommenderas när det gått 6 månader eller mer sedan dos 2 gavs.

De flesta bokar digitalt och tar sig själv till vaccinationsplatsen

Nu är vaccinationsbokningen för dos 3 i Halland öppen. Bokningen öppnar stegvis för de grupper som rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19.

Så här ser bokningssläppen ut i denna veckan (v.40):

– Födda 1931 eller tidigare kan boka från tisdag 5 oktober
– Födda 1936 eller tidigare kan boka från torsdag 7 oktober

Region Halland återkommer med datum för de som är födda mellan 1937-1941 samt de som är yngre än 80 år och har hemtjänst eller hemsjukvård.

Bokning ska i första hand göras digitalt på 1177.se/Halland Länk till annan webbplats., men de som inte har möjlighet att boka digitalt kan ringa telefonbokningen på 010-476 19 35.

Region Hallands nyhet om tredje dos Länk till annan webbplats.

Detta gäller kunder. Tredje dos för personal är inte aktuellt i nuläget.

Vaccination av kunder på äldreboenden och inom hemsjukvården

Varbergs kommun vaccinerar dessa två grupper med dos tre:

  • De som bor på särskilt boende kommer att erbjudas vaccination i sitt hem och behöver inte boka.
  • De kunder som har hemsjukvård och inte själva kan ta sig till sin vårdcentral kommer erbjudas vaccination i hemmet.

Kunder som har hemsjukvård och kan ta sig till sin vårdcentral själva ska boka via 1177.se/Halland Länk till annan webbplats. eller via telefonbokningen på 010-476 19 35. De tar sig också själva till sin vårdcentral.

Informationsbrev till kunder

Region Halland kommer att ta fram brev till kunder inom äldreomsorgen om vaccination av tredje dos. Detta brev ska sen delas ut av kommunernas personal till kunderna. Mer information om detta kommer så fort brevet är färdigt.