Sök

2020-12-15

Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 antagen av förskole- och grundskolenämnden

Med ledorden ”Vi ska stärka barns och elevers lärande och inspirera dem att uppnå sina drömmar” antog förskole- och grundskolenämnden sin budget för 2021 och långtidsplan 2022-2025 på sammanträdet den 14 december.

Varberg är en stark förskole- och skolkommun. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas. Förvaltningens strategier har bidragit till en utveckling av förskolorna och skolornas kvalitet i utbildningen. Barn och elever i verksamheterna mår bra och når höga resultat. För år 2020 uppgår budgetramen för förskole- och grundskolenämnden till cirka 1,4 miljarder kronor.

Satsningar på förskolan och fritidshemmen

Förskole- och grundskolenämnden har tre mål som budgeten för år 2021 ska stödja vilka är Skola för alla, motivation för lärande, tillit för förbättring. För att ge ytterligare förutsättningar till att nå målen beslutade nämnden att satsa på bland annat:

  • 6,3 miljoner kronor på arbetssätt som främjar utökad planeringstid för personal och mindre barngrupper i förskolan.
  • 2 miljoner kronor av ofördelade medel för kvalitetssatsningar och samordning för att stärka upp fritidshemmens verksamhet.
  • 0,5 miljoner kronor av ofördelade medel på förstärkt stöd till förskolors och skolors värdegrundspedagoger, för arbete med normer och värden samt att systematisera rutiner och förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten och behov för att gå mot en mer NPF-säkrad skola, utveckla digitaliseringssatsningar, utreda vilka yrkeskategorier som kan förstärka förskola och skola för att möta upp framtida brist på utbildad personal och att utveckla den fysiska dagliga aktiviteten på alla grundskolor i Varbergs kommun. Här kan du läsa budgeten i sin helhet: Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Ing-Marie Rundwall, Tf förvaltningschef förskole- och grundskoleförvaltningen
Tel:0738-529753
E-post: ing-marie.rundwall@varberg.se