Sök

2021-10-12

Budgeten för 2022 är ett steg närmare beslut

Tisdag 12 oktober togs majoritetens förslag till budget för 2022 och plan för 2023-2026 upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är den första av tre politiska instanser som ärendet ska passera innan kommunens budget för kommande år är klubbad. I år omfattar budgeten för första gången hela kommunkoncernen.

Budgeten för 2022 ska behandlas i kommunstyrelsen den 26 oktober. Den tas sedan upp för beslut i kommunfullmäktige den 16 november. Det är först då budgeten blir slutgiltigt fastslagen.

Majoritetens förslag till budget blev offentligt i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 12 oktober. Handlingen finns att ta del av bland kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll och kallelser.

Oppositionens budgetförslag och eventuella yrkanden blir offentliga då de läggs fram i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer den slutgiltiga budgeten för 2022 att vara tillgänglig i tryckt form. Då kan du hämta den på kommunkansliet eller på någon av kommunens bibliotek. När budgeten för 2022 är beslutad kommer också en sammanfattning av det ekonomiska läget samt prioriteringar och satsningar att publiceras på varberg.se.

På sidorna om kommunens budget kan du läsa mer om budgetprocessen och ta del av tidigare års budgetar.
Budget | Varbergs kommun