Sök

2020-09-29

Byggstart för Bua förskola

Snart är det dags för byggstart för den nya förskolan i Bua. Det är Varbergs Fastighets AB som bygger, på uppdrag av Varbergs kommun och förskolan planeras vara klar för inflytt i november 2021.

Varbergs Fastighets AB har i dagarna skrivit entreprenadkontrakt med TRABEA Bygg AB som etablerar sig på fastigheten under vecka 39 med byggstart strax därefter.
Lena Dahl, rektor på Applagårdens förskola, kommer bli rektor för den nya förskolan och hon är förväntansfull.
- Nya förskolan i Bua har varit efterlängtad under många år. Vi ser nu fram emot ett spännande år då barn och pedagoger får möjlighet till att följa byggnationen på nära håll. När förskolan står färdig kommer den kunna erbjuda barn och pedagoger ljusa rymliga lokaler som utformats för att locka till samspel, utveckling och lärande. I anslutning till förskolan kommer barnen få tillgång till en fantastisk utegård som skapats för att ge utrymme för lek och rörelse. Närheten till skolan kommer främja en ökad samverkan mellan verksamheterna.

Inflytt om drygt ett år

Bua förskola kommer att byggas bredvid Buaskolan, ha plats för 80 barn fördelade i två sektioner med sammanlagt 4 avdelningar. I förskolebyggnaden blir det ett tillagningskök där mat lagas till barnen på förskolan och till eleverna på Buaskolan. Det blir också en matsal för Buaskolans elever, lokalen blir också tillgänglig för uthyrning.

Inflyttning av barnfamiljer till upptagningsområdet och trångboddhet i nuvarande förskolan Applagården ligger bakom beslutet att bygga den nya förskolan. Förskolan planeras vara färdig för inflytt i november 2021.