varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-21

Byggstart för ny bad- och simanläggning under 2018

Varbergs kommun ska bygga en ny bad- och simanläggning. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Byggnationen börjar under hösten 2018 och beräknas vara klar i början av 2021.

– Varberg växer och beslutet om en ny bad- och simanläggning är kommunens enskilt största investering hittills. Den ska tillgodose våra invånares behov av rekreation, fritids- och
föreningsverksamhet, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.

Ett nav för motion och rekreation

I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer att dela entré med ishallen och det finns idéer kring på att koppla på andra hälsofrämjande verksamheter.

– Ambitionen är att anläggningen ska bli ett nav för motion och rekreation. En mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgängligt för alla, säger Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef fritid.

Övriga anläggningar utökar under byggtiden

Under våren 2018 är Håstens simhall öppen som vanligt. Anläggningen stänger för gott under sommaren 2018.

För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma kommer vi att utöka verksamheten på kommunens andra simanläggningar. Veddige simhall kommer att få utökade öppettider och reningsverket ska uppgraderas för att klara fler badande. Simstadion kommer att öppna något tidigare och hålla öppet längre på hösten.

Dock kommer vi inte att kunna kompensera för den stängda anläggningen fullt ut under byggtiden. Föreningsverksamhet och simundervisning kommer att prioriteras i första hand.

– Simkunnighet är ett av våra viktigaste uppdrag, därför kommer vi inte att dra ner på antalet simskoleplatser under byggtiden. Simundervisningen kommer däremot att erbjudas på annat sätt, framför allt på Simstadion under sommartid. Vi ska även se till att föreningarnas verksamhet påverkas så lite som möjligt, säger Mari Hagborg-Lorentzon.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en löpande dialog med berörda föreningar, både om den framtida anläggningen och om hur verksamheten kommer att bedrivas under byggtiden.

En detaljerad evakueringsplan för all verksamhet är på gång och ska presenteras under vintern.