Sök

2023-03-01

Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 23/24

Inför läsåret 2023/2024 ska alla elever i kommunal grundskola, som anser sig vara i behov av skolskjuts, ansöka om detta. Ansökan ska göras inför varje nytt läsår, även om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts. Ansök senast den 14 april!

Tecknad bild på barn vuxna och en buss

En elev som har långt avstånd, eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från förskoleklass och grundskolan på ett säkert sätt, kan få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad till skolskjuts ska eleven:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd enligt nedan, eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Eleven är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skola överstiger:

  • 2 km för elev i förskoleklass till och med årskurs 3
  • 3 km för elev i årskurserna 4–6
  • 4 km för elev i årskurserna 7–9

Vårdnadshavare kan också ansöka om skolskjuts av andra skäl.

Ansök redan idag och senast den 14 april för att vi ska kunna garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart.

Läs mer om regler och riktlinjer för skolskjuts, och gör ansökan på Skolskjuts - grundskolan | Varbergs kommun