Sök

2023-08-31

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 januari 2024 – 31 december 2024.

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro

Startbidrag

Kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximal 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag

Din förenings ansökan skall vara inkommen senast 10 oktober 2023.

Ansökan och riktlinjer

Nytt för i år är att ansökan kan göras via kommunens e-tjänst. Vi är tacksamma om denna används i första hand.

https://sjalvservice.varberg.se/foreningsbidrag_socialforvaltningen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om föreningsbidrag Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:

Regina Lindahl 0340-699039 regina.lindahl@varberg.se