Sök

2021-02-04

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet. Beslut har fattats om en förändring av bidragsår, till att gälla kalenderår. Med anledning av det gäller årets ansökan perioden 1 juni 2021 – 31 december 2022. Därefter kommer föreningsbidraget löpa under ett kalenderår.

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag

Kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximal 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag

Din föreningsansökan skall vara inkommen senast 28 februari 2021.

Ansökan och riktlinjer

Riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om föreningsbidrag Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:

Regina Lindahl 0340-699039 regina.lindahl@varberg.se