Sök

2022-09-01

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag

Kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximal 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag

Din förenings ansökan skall vara inkommen senast 30 september 2022.

Ansökan och riktlinjer

Riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om föreningsbidrag Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:

Regina Lindahl 0340-699039 regina.lindahl@varberg.se