varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-07

De får 2020 års kultur- och fritidsutmärkelser

Den 5 maj fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 2020 års utmärkelser inom områdena kultur samt idrott och fritid. Här är stipendiaterna och mottagarna av hedersplakett.

Varbergs kommun delar årligen ut penningstipendier och hedersplaketter inom områdena kultur samt idrott och fritid.

Stipendiaterna

Kulturstipendiet tilldelas i år formgivaren Lucas Morten med motiveringen:

"Lucas Morten tilldelas stipendiet för sitt utforskande av förhållandet mellan formgivning,
material och funktion. Med grunden i hantverk och inredning tar Lucas klivet upp till ett
konstnärskap, och siktar mot internationella arenor, med Varberg som bas."

Idrotts- och fritidsstipendiet går till mountainbike-cyklisten André Eriksson med motiveringen:

"André Eriksson tilldelas stipendiet då han är ett av Varbergs framtidshopp inom mountainbike. Hans målmedvetenhet har bland annat lett honom till en SM-medalj och en
juniorlandslagsplats, samtidigt som han fullbordat sina studier på riksidrottsgymnasiet."

Mottagare av hedersplakett

Hedersplaketten inom kulturområdet tilldelas Calle Karlsson för dennes långa och dedikerade gärning inom det folkliga och lokala kulturlivet i Varberg.

Hedersplaketten inom områdena idrott och fritid går till Ingela Tufvesson för att hon under många år inspirerat barn och unga att satsa på gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun.