Sök

2021-05-05

De får Varbergs kommuns jämställdhetspris och hållbarhetspris 2021

När Varbergs kommun uppmärksammar initiativ för jämställdhet och hållbarhet är det bandy, en bostadsrättsförening och ett energibolag som står i fokus

Jämställdhetspriset till Sunvära sportklubb

Motiveringen lyder: ”I en sport som på riksnivå har 22% kvinnliga föreningsaktiva ligger klubben på 36%. Genom ett långsiktigt inkluderingsarbete har Sunvära Sportklubb bidragit till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor/män och pojkar/flickor, exempelvis vad gäller träningstider, material och tilldelning av resurser. Styrelsen som består av fem män och fyra kvinnor prioriterar rättvist och jämlikt och ledare anstränger sig för att bedriva en verksamhet som lockar både flickor och pojkar. Föreningens engagemang yttrar sig också i ett tydligt föreningsutvecklingsarbete där jämställdhet är en av delarna.”

Hållbarhetspriset till bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 och Varberg Energi AB

Varbergs kommuns hållbarhetspris 2021 tilldelas Bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 och Varberg Energi AB. Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling utifrån respektives kandidats förutsättningar. Motiveringarna lyder:

”Bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 är en förening som ligger i framkant och vågar satsa på hållbara investeringar. Med sin handlingskraft och sitt hållbarhetsfokus är bostadsrättsföreningen ett gott föredöme för andra. Genom sitt miljöfokus bidrar den och inspirerar till hållbara lösningar för fler än bara sina medlemmar."

"Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara energialternativ och har nu nått målet att vara 100 % fossilfri i egen verksamhet. Med framtidsinriktade projekt som fjärrkyla och energilagring i batterier visar bolaget på goda exempel och skapar förutsättningar för kommunens invånare och verksamheter att bli mer hållbara nu och i framtiden.”

Om priserna

Jämställdhetspriset ska främja jämställdhetsarbetet i kommunen genom att lyfta fram goda exempel, och består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Allmänheten har fått nominera, och juryn för priset har bestått av två representanter från kultur- och fritidsnämnden, en representant för näringslivs- och destinationskontoret samt en från Varbergs Föreningsservice.

Hållbarhetspriset ska uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling, och består av en prissumma på 15 000 kr samt ett diplom. Även till detta pris får allmänheten nominera, och juryn för priset har bestått av representanter från kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt en representant från Varbergs FN-förening.

Utdelningen av priserna sker normalt under högtidliga former i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken. I år kommer både nationaldagsfirandet och utdelandet av priserna att se annorlunda ut med anledning av coronapandemin. Mer information kommer längre fram.