Sök

2021-06-16

Detaljplanen för Västerport antagen i fullmäktige

Den 15 juni klockan 21.34 antogs detaljplanen för Västerport etapp 1 av kommunfullmäktige.
Enigheten var stor och förslaget röstades igenom med röstsiffrorna 56 – 5.
-Det känns mycket bra att denna viktiga milstolpe är uppnådd, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med detaljplanen har pågått i två år och beslutet i fullmäktige föregicks av en två timmar lång debatt där talarlistan var lång.
Många ledamöter tog upp de möjligheter som Västerport innebär, när en tidigare stängd industriyta nu kan öppnas upp så att barriären mellan stad och hav försvinner.
- Projektet har gjort ett gediget arbete och haft en nära dialog med länsstyrelsen. Det känns också bra med den starka majoriteten i fullmäktige, även om jag inte är förvånad, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Ny årsring

Att Västerport med sin arkitektur och utformning kommer bli en ny årsring i ett ständigt föränderligt Varberg nämndes också, liksom hållbarheten i att använda ett gammalt industriområde, så kallad ”gråyta”, istället för värdefull jordbruksmark när kommunen bygger nya bostäder.
Flera ledamöter tog upp stadsdelens nya hotell, och den debatt som varit i lokaltidningen den senaste tiden. Majoriteten i fullmäktige står som sagt bakom förslaget och den bedömning som länsstyrelsen gjort, att området tål en enstaka hög byggnad och att kulturmiljöns kärnvärden inte kommer att gå förlorade.

Reservationer

Följande partier röstade för detaljplaneförslaget: Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna.
Vänsterpartiets fyra ledamöter samt Mikael Bonde från Liberalerna röstade emot och yrkade båda på återremiss: änstern med förslaget att utreda hur hotellet kan få en mer underordnad roll i stadsdelen, Mikael Bonde med förslaget att hela planen omarbetas så att bland annat hotellet och övriga hushöjder sänks.

Risk för försening

Under tisdagens sammanträde tog några ledamöter också upp att man är medveten om att planförslaget förmodligen kommer att bli överklagat.
- Det är en självklar demokratisk rättighet att överklaga ett politiskt beslut, men jag skulle bli väldigt positivt överraskad om det inte blir så, säger Ann-Charlotte Stenkil.
-Det går inte att sticka under stol med att det kommer innebära en försening av projektet. Hur mycket eller vilka konsekvenser det kan få är för tidigt att säga nu.

ikon

Nyheter