Sök

2022-04-14

Dieselutsläpp från tankstation på Kvarnagårdens industriområde

Räddningstjänsten hanterade den 14 april ett dieselutsläpp från Kvarnagårdens industriområde i Varberg. Utsläppet nådde Himleån. När Räddningstjänstens akuta insats var klar i torsdags kväll tog Varbergs kommun över för att fortsätta saneringsarbetet. Arbetet kommer att pågå tills saneringen är slutförd.

Utsläppet innebär ingen fara för människor.