Sök

2021-12-01

Distansundervisning för Peder Skrivares skola under torsdagen

På grund av väderläget, och osäkerheten om det under torsdagen kommer att finnas möjlighet att ta sig till och från skolan med Hallandstrafiken, har beslut tagits om att ställa om all undervisning vid Peder Skrivares skola till distansundervisning. Undervisningen följer ordinarie schema.

En bild som visar himmel, utomhus, stad, motorväg

Omfattar inte gymnasiesärskolan

Undantaget är gymnasiesärskolan, där planeras undervisning på plats. Vi har under kvällen haft dialog med skoltaxi och de kommer i den mån det är möjligt att köra som planerat. I de fall skoltaxi behöver ställas in kommer skoltaxi att försöka få kontakt med vårdnadshavare.

Mer information

Elever och vårdnadshavare hänvisas till vKlass för ytterligare information.