Sök

2021-01-07

Elever i årskurs 7-9 inleder vårterminen med distansundervisning

På grund av det försämrade smittoläget i Halland har smittskyddsläkaren i Halland rekommenderat Varbergs kommun att inleda vårterminen med distansundervisning för årskurs 7-9 under två veckor. Varbergs kommuns förskole- och grundskoleförvaltningen har i dag beslutat att följa rekommendationen som gäller mellan måndagen den 11 januari och fredagen den 22 januari.

- Våra skolor med lärare och elever har tränat för en situation där distansundervisning kan komma att bli aktuellt, så vi känner oss förberedda. För oss var det ett lätt beslut att fatta om det kan bidra till ett minskat tryck på vården, säger grundskolechefen Johan Berntsson.

Undervisningen kommer under dessa två veckor bedrivas enligt ordinarie schema där elever och lärare möts digitalt. För en del elever kommer individuella anpassningar att göras.

Grundsärskolan är undantaget från rekommendationerna om distans- och fjärrundervisning.

En insats för att hålla samhällssmittan nere

Målsättning med rekommendationen är att den ska bidra till att hålla samhällssmittan på en sådan nivå att den fortsätter att vara hanterbar för vård och omsorg samt att belastningen på sjukvården inte ökar ännu mer.

Smittskyddsläkaren framhåller att eleverna inte bedöms vara en betydande smittkälla men att den sammantagna effekten av ökat antal kontaktytor för varje person i förlängningen genererar en ökad belastning på vården.

Information om övergång till distansundervisning har gått ut till alla elever och vårdnadshavare via Unikum.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.