varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-19

Elever i årskurs 7-9 på Bosgårdsskolan evakueras

Under vårterminen 2018 kommer elever i årskurs 7-9 på Bosgårdsskolan att evakueras från Bosgårdsskolan till Lindberg skola respektive Trönninge skola.

Det pågår en ombyggnation av Bosgårdsskolan som ska bli klar till hösten 2018. Med ombyggnationen fanns en plan för evakuering av elever på skolan för att hantera ombyggnation på plats. I november upptäcktes fukt i delar av bottenplattan och syllar på skolan. För att nödvändig renovering ska kunna genomföras måste därför planen om evakuering av Bosgårdsskolan förändras vilket innebär att den tidigare planen inte kan genomföras.

Det innebär att elever i åk 7-9 från Bosgårdsskolan får sin undervisning förlagd till Bosgårdsskolan två dagar per vecka och Lindberg skola eller Trönninge skola tre dagar per vecka. Evakueringen avser hela VT 2018 med start 10 januari.

Elever i åk F-6 på Bosgårdsskolan kommer ha kvar hela sin undervisning på Bosgårdsskolan. Undervisningen kommer att ske i högstadiets lokaler.

Undervisningen för eleverna på Lindberg skola och Trönninge skola kommer att fortsätta som tidigare. Elever från Bosgårdsskolan kommer under perioden att nyttja lediga klassrum på respektive skola.

Utifrån den uppkomna situationen så arbetar såväl rektorer som personal på respektive skolor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att skapa en smidig evakuering och en bra samordning på respektive skola.