Sök

2021-01-19

Eleverna i årskurs 7-9 återgår till kombinerad fjärr- och närundervisning

Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar ingen förlängning av generell fjärr- och distansundervisningen för elever i årskurs 7-9 i Halland. Nu börjar planeringen för att återgå till en kombinerad fjärr- och närundervisning med fler verktyg för att minska risken för smittspridning.

- Från och med den 25 januari gäller inte beslutet om en generell fjärr- och distansundervisning för eleverna i årskurs 7-9 i Varbergs kommun. Däremot kommer vi tillsammans med våra skolor arbeta ännu mer med förebyggande åtgärder för att minimera smittspridning genom de verktyg och den vägledning vi fått av smittskyddsläkaren i Halland, säger Maria Wirén, tf förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun.

För att undvika att smittspridningen tar fart när eleverna återgår till närundervisning i skolan har Varbergs kommun fått rekommendationer för hur det kan gå till och hur dessa kan tillämpas på skolorna – verktyg som kommer att användas utifrån skolornas behov och förutsättningar.

Utglesning, saxning och färre kontaktytor

För att återgången ska ske så smittsäkert som möjligt kommer skolorna arbetar med tre huvudverktyg: saxning vid återgång till skolan, utglesning av elever och organisering för att minimera kontaktytor.

Det innebär att återgången kan komma att ske i etapper för årskurserna eller att skolor kombinerar närundervisning med fjärr- och distansundervisning för att ett färre antal elever ska vara på skolan samtidigt och för att skapa halvklasser. När eleverna väl är i skolan ska onödiga kontakter mellan grupper och lärare på skolan och mellan skolor och ämnesgrupper undvikas så långt det är möjligt.

- Nu gäller det att skolorna hittar bra former för att följa de rekommendationer och vägledning vi fått från smittskyddsläkaren. Vi vet att våra elever mår bäst av att vara i skolan och därför är det så viktigt att det vi gör nu funkar så att vårterminen blir så normal som möjligt för våra elever, avslutar Maria Wirén.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter