Sök

2021-02-17

Eleverna i årskurs 7-9 fortsätter med kombinerad fjärr- och närundervisning

I samråd med Smittskyddsläkaren i Halland har förskole- och grundskoleförvaltningen beslutat om en förlängning av den kombinerade fjärr- och distansundervisningen för elever i årskurs 7-9. Förlängningen kommer att sträcka sig två veckor efter sportlovet fram till vecka 11.

- I vår dialog med smittskyddsläkaren och mellan de halländska kommunerna är det tydligt att det finns en osäkerhet kring smittläget och framtiden. Det är en lägre smittspridning nu än vid årsskiftet men en osäkerhet råder kring en eventuell tredje våg den närmaste tiden. Det råder även en osäkerhet om sportlovets effekt på smittspridningen och därför ser vi att en förlängning av kombinerad fjärr- och närundervisning är motiverad, säger Maria Wirén, tf förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun.

För att undvika att smittspridningen tar fart när eleverna finns på plats för närundervisning i skolan har Varbergs kommun fått rekommendationer från smittskyddsläkaren i Halland för hur det kan gå till och hur dessa rekommendationer kan tillämpas på skolorna. Dessa rekommendationer kommer att användas utifrån skolornas lokala behov och förutsättningar som tidigare.

Utglesning, saxning och färre kontaktytor

För att vistelsen för de elever som är på plats i skolan ska ske så smittsäkert som möjligt kommer skolorna fortsätta att arbeta med tre huvudverktyg: saxning vid återgång, utglesning av elever och fortsatt arbete för att minimera kontaktytor.

- Skolorna kommer att fortsätta arbeta på samma sätt som de gjort sedan vi gick över till kombinerad fjärr- och närundervisning. De är inkörda och redo att fortsätta ett tag till. Däremot vet vi att interaktionen och mötet i undervisningen är viktigt för kunskapsinlärning så vår förhoppning är att det inte ska pågå längre än nödvändigt, avslutar Maria Wirén.

Under dessa två veckor kommer en kontinuerlig dialog föras med smittskyddsläkaren i Halland för att kunna ge ett besked till alla berörda om vad som gäller efter vecka 11.

Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.