Sök

2022-03-16

Elsparkcykelsystem blir en ny del i gaturummet

Under förra året infördes ett hyrcykelsystem i Varbergs kommun. I vår blir möjligheten att hyra både elcyklar och elsparkcyklar ett nytt inslag på våra gator.

En person åker på en elsparkcykel.

Foto: Mostphotos

Under förra året infördes ett hyrcykelsystem i Varbergs kommun. I vår blir möjligheten att hyra både elcyklar och elsparkcyklar ett nytt inslag på våra gator.

- Vi för just nu dialog med uthyrningsföretag som har kontaktat oss med önskemål om att placera elsparkcyklar och elcyklar i Varberg. Det innebär att vi gemensamt behöver skapa bra lösningar så att det passar Varberg, säger Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare på Varbergs kommun.

Därför arbetar Varbergs kommun just nu med att upprätta en så kallad avsiktsförklaring med företag som vill etablera sig här. Den innebär en rad förhållningssätt gällande exempelvis parkering, att begränsa hastigheten på elsparkcyklarna på vissa tider och platser samt att införa cykelfria zoner.

Den kommer även reglera att företag måste ta hand om sina fordon så att de exempelvis inte hindrar framkomlighet. Men för att få tillstånd att nyttja offentlig plats och bedriva verksamhet krävs även exempelvis polistillstånd.

Hållbarhet och trygghet

Varbergs kommun har även hämtat in kunskap från andra kommuner som har erfarenhet av elsparkcyklar/elcyklar och satt upp en organisation för att hantera etableringen.

- Elsparkcyklar och elcyklar är positiva inslag när etablering kan ske på ett tryggt och hållbart sätt för alla trafikanter, säger Micael Åkesson (M), ordförande hamn- och gatunämnden.

- Vi tror att etableringen av elsparkcyklar och elcyklar kommer innebära större och bättre möjligheter att röra sig i Varberg vilket gynnar både boende, besökande och inte minst alla företag och verksamheter i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

ikon

Nyheter