Sök

2022-04-01

Enkät: Hur ser du på tryggheten i Varbergs kommun?

Hur tryggt upplever du att det är i Varbergs kommun? Tillsammans med Polisen och Region Halland bjuder vi nu in dig som bor i kommunen att svara på årets trygghetsenkät. Genom att svara påverkar du nästa års medborgarlöfte.

hand som kryssar i rutor som motsvarar bra, ok och dåligt i olika rutor

Medborgarlöftet är ett samarbete mellan Varbergs kommun, polisen i Varberg och Region Halland och innehåller konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Genom att svara på frågorna i enkäten är du med och påverkar inriktningen av medborgarlöftet för 2023. Du svarar anonymt.

Sista svarsdatum är 30 april.