Sök

2021-03-03

En utmanande tid för förskole- och grundskoleförvaltningens nya chef

Carina Uvenfeldt, ny chef för förskole- och grundskoleförvaltningen, är nu på plats.
- Det känns spännande! Jag är nyfiken på att sätta mig in i verksamheten och att få vara en del i den framtida utvecklingsresan.

Carina Uvenfeldt kommer närmast från Gislaveds kommun där hon jobbade som barn- och utbildningschef. Carina har en lång erfarenhet från utbildningssektor där hon arbetat som både lärare och innehaft flera rektorsuppdrag.

- Mina hjärtefrågor handlar mycket om barn och elevers rätt till utbildning, och hur fler elever ska lyckas nå målen och kunna göra bra vägval inför framtiden. Jag tycker att det är viktigt med inkluderande och tillgängliga lärmiljöer inom både för- och grundskolan.

En utmanande tid

Carina ser en utmaning, för alla, att förhålla sig till de frågeställningar som behöver beaktas i och med pandemin. Ett exempel är fjärrundervisningen där det snabbt behövde ställas om både för lärare och elever.

- Fjärrundervisning är ett bra komplement, men min önskan är att eleverna kan få ha sin undervisning i skolan igen så fort som möjligt, säger Carina.

Kort om Carina

Carina Uvenfeldt är 51 år gammal och uppvuxen i Halmstad. Hon är gift och har två barn samt två bonusbarn. Hon beskriver sig som positiv, engagerad och drivande med tjugo års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter både kommunalt och privat. Carina är van vid att arbeta tillsammans med en politisk nämnd, samarbeta med fackförbund samt leda lärare och rektorer.

ikon

Nyheter