Sök

2021-04-21

En värld i gungning men en ekonomi i balans

Igår, 20 april, klubbade kommunfullmäktige igenom redovisningen av år 2020. Ett ovanligt år då den kommunala verksamheten tvingats bedrivas utefter helt andra förutsättningar än vanligt.

Varbergs kommunkoncern, där både kommunen och kommunens bolag ingår, landar på 280 miljoner kronor plus, vilket är 116 miljoner kronor mer än budgeterat för 2020. Det goda resultatet nås delvis tack vare statliga bidrag kopplade till pandemin.

Kommunens två finansiella mål för perioden 2017-2025, gäller resultatnivå och soliditet. Båda målen är uppnådda för 2020 och hjälper kommunen att nå dessa mål även på sikt. Kommunen har en mycket god grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk planering och styrning.

Läs mer och ta del av handlingen i sin helhet på sidan Årsredovisning 2020 i korthet.

En växande kommun med behov av stora investeringar

Under juli månad fick Varbergs sin 65 000:e invånare. Varberg växer och det gör även investeringsbehovet, som beräknas ligga högt flera år framöver.

Under 2020 påbörjades byggnationer av bland annat tre förskolor och ett särskilt boende, alla med inflytt under 2021. Varberg kan numera också stoltsera med ett vackert tillgänglighetsanpassat bad på Getteröns 5:e vik, en spännande utflyktslekplats på Håstens friluftsområde och snart även en ny mötesplats och bytespunkt i Veddige. Det är inte långt kvar innan det nya badhuset Pingvinen står färdigt och i Apelviken syns tydliga spår av projektet som ska göra platsen ännu härligare året runt.

Kommunfullmäktiges strategiska målområden

I årsredovisning 2020 görs en första avstämning av arbetet med kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Sammantaget är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot måluppfyllelse inom samtliga målområden och att det tagits steg framåt under året trots den rådande situationen med pandemin.

–Det är bra att det ekonomiska resultatet når budget och att arbetet mot målen har kommit igång på ett bra sätt. Det hjälper oss i att ta omhand de utmaningar vi har framför oss, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Ett ovanligt år

Varbergs kommuns årsredovisning innehåller så mycket mer utöver sammanfattningen av det ekonomiska året. 2020 var året då vi snabbt ställde om för att hindra smittspridning av covid-19 och rädda liv. Det har inneburit en otroligt hög påfrestning på organisationen och på många av medarbetarna. Precis som världen i övrigt präglas handlingen i mångt och mycket av pandemin och dess konsekvenser på den kommunala verksamheten.

–Vi kan nu lägga ytterligare ett ekonomiskt gott  år bakom oss, ett år som starkt påverkats av den pågående pandemin. Det innebär att vi står väl rustade för framtiden, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).