Sök

2022-11-21

En vecka fri från våld – fokus på mäns våld mot kvinnor

Den 21–27 november deltar Varbergs kommun i En vecka fri från våld, ett nationellt initiativ för att uppmärksamma våld i nära relationer.

Logotyp för En vecka fri från våld Halland

En vecka fri från våld har skapats för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och belysa hur viktigt det är med våldsförebyggande arbete. Initiativet kommer från organisationerna Unizon och MÄN och stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.

Evenemang i Halland under veckan

Under hela veckan ordnas olika arrangemang runtom i landet. I Halland samverkar kommunerna med kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer, länsstyrelsen, Region Halland samt civilsamhället. Du kan se vad som händer i Halland på länsstyrelsens webbsida: En vecka fri från våld | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.


Vad mer gör Varbergs kommun?

Vi uppmuntrar till samtal på våra arbetsplatser

Inför En vecka fri från våld har vi tagit fram informationsblad som alla kommunens verksamheter ska kunna lägga ut på fikabord och i personalrum. Innehållet består av korta frågor som utmanar vanliga föreställningar om våld i nära relationer. Förhoppningen är att på ett enkelt sätt väcka tankar och uppmuntra till vardagliga samtal om hur man kan förebygga, ändra attityder och stötta om man misstänker att någon man känner är utsatt.

Vi uppmärksammar frågan i sociala medier

Varbergs kommun kommer att publicera ett antal filmer i sociala medier under veckan. Målet är att väcka uppmärksamhet, sprida kunskap och få fler män att öppet våga ta ställning mot våldet mot kvinnor.

Vi deltar i FN:s Orange Day

Fredag den 25 november är det Orange Day – internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen är instiftad av FN för att gemensamt under en och samma dag visa ställningstagande mot våldet med hjälp av färgen orange. Världen över lyser man upp kända byggnader i färgen orange, människor bär något orange i sin klädsel och man engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. I Varberg kommer vi att visa vårt stöd genom att belysa fasaden på stadshus A i orange under En vecka fri från våld. Även lyktorna längs Östra Långgatan kommer att lysa i orange under veckan.

Förebyggande och stöttande arbete året runt

Varbergs kommun tar tydligt ställning mot våld i nära relationer och som Varbergs största arbetsgivare har vi ett arbetsgivarperspektiv i frågan.

Carl Bartler, kommundirektör:

- Det är viktigt att vi som kommun tar samhällsansvar och tydligt står upp mot mäns våld mot kvinnor. Problemet är komplext och det behövs kunskap för att kunna göra skillnad. Genom att sätta ljus på frågan och lyfta kunskapen i organisationen på ett samordnat sätt, ska vi motverka och förebygga våldet och samtidigt bli bättre på att bemöta och ge stöd till utsatta kollegor.

Den nationella strategi som finns för att bekämpa mäns våld mot kvinnor betonar särskilt behovet av förebyggande arbete. I linje med detta startade kommunen förra året en satsning på utbildning för att sprida kunskap på arbetsplatserna om hur man kan förändra attityder och stötta dem som är utsatta för våld i en nära relation. Utbildningen erbjuds alla medarbetare och är obligatorisk för olika nyckelfunktioner. Utöver detta erbjuds ett omfattande stöd om förebyggande och stöttande arbete särskilt riktat till chefer.

Det finns hjälp att få

Om du är orolig över ditt eget beteende, eller om du själv eller någon du känner är utsatt för våld av en närstående, kan du hitta råd och kontaktvägar på sidan Våld i nära relationer | Varbergs kommun.