varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2019-02-11

Ett nytt kapitel i vår järnvägshistoria

En epok går i graven och en ny tid väntar i stadens järnvägshistoria. Nu rivs lokstallarna, som legat norr om Varbergs station sedan 1880-talet.

Nu rivs lokstallarna i projekt Varbergstunneln

Lokstallarna behöver rivas för att ge plats åt den kommande tunneln och dubbelspåret. Rivningen beräknas pågå till maj månad.

Här sammanfattar vi byggnadernas drygt 140-åriga historia.

Från havsbotten till modern tågverkstad

Varbergs station började byggas i slutet av 1870-talet på utfylld havsbotten och stod klar till invigningen av Varberg-Borås Järnväg den 1 november 1880. Nu kunde textil- och skogsindustrin längs Viskadalen få tillgång till ett modernt transportsystem till kusten och hamnen i Varberg. Men ack vad det luktade illa. Havsviken gick nästan ända in till stationshuset och hit rann också flera bäckar från stan, bland annat via Bäckgatan, med orenat avloppsvatten. Havsviken vid stationen gick under namnet ”Träsket” och tågpassagerarna klagade på att det luktade illa när de stannar i Varberg.

1882 ersattes en tidigare lok- och vagnverkstad med det vi idag kallar lokstallarna, ett rundstall i tegel med sju platser för vagnar. När Västkustbanan sedan blir klar, med förbindelse söderut 1886 och till Göteborg 1888, byggs stationshuset till med två flyglar år 1893 och lokstallarna utökas med fyra platser.

1930 gjordes ännu en utbyggnad av lokstallarna, som sedan kom att husera en modern tågverkstad. Ut mot spåren fanns transformator, ställverk, pannrum och arkiv.

Från träsk till tunnel

På senare tid har bara delar av lokstallarna använts medan andra delar förfallit. 140 år efter tågtrafikens entré i Varberg planerar vi nu ett nytt kapitel i Varbergs järnvägshistoria. Lokstallarna behöver rivas för att ge plats åt den kommande tunneln och dubbelspåret. Området där lokstallarna ligger är inom järnvägsplanen, det vill säga det område som är upplåtet åt Trafikverket och deras entreprenör att använda under byggtiden.

Nästa år startar bygget av tunnel och dubbelspår och ett nytt stationsområde ska skapas 150 meter norröver. En ny station ska knyta ihop staden med den nya stadsdelen Västerport och framtidens tågresenärer kommer att mötas av ett modernt resecentrum med andra lukter än orenat avloppsvatten.

Källor

Gunnar Carlsson, lokalhistoriker

Henrik Ylikoski, Jamtli Rapport 2018:13, Projekt Varbergstunneln, dokumentation av plattformstak och lokstallar, 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.