Sök

2021-01-28

Ett polisingripande har skett på Peder Skrivares skola

Efter en allvarlig incident i Peder Skrivares lokaler under torsdagen 28 januari, beslutades att alla elever och personal skulle skickas hem och skolan skulle låsas.

Skolan är fortsatt stängd under fredagen, detta gäller även Rosenfredsskolan. All undervisning på nationella program sker på distans och introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan ställer in all sin undervisning under fredagen.

Krisledningsgruppen vid Peder Skrivares skola är aktiverad och arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för att hantera situationen och ta hand om personal och elever.

Polisen utreder nu händelsen.

Stöd till dig som är ung

Personalen på ungdomsgårdarna erbjuder samtalsstöd via sina kanaler i sociala medier Länk till annan webbplats. eller Ung i Varberg-appen, till de elever som upplever oro under den här tiden.